Đánh giá chủ đề:
  • 64 Vote(s) - Trung bình 2.89
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Programmer GTP USB Lite
Bài viết: #1
Programmer GTP USB là mạch nạp hỗ trợ vi điều khiển PIC của hãng Microchip. GTP USB giao tiếp với máy tính qua cổng USB, dùng nguồn nuôi 5VDC từ cổng USB (không cần thêm nguồn nuôi ngoài nữa ). GTP USB nạp theo chuẩn ICSP. GTP USB nạp On-Socket và On-Board (trên mạch ứng dụng ).


  • Hỗ trợ các loại chip


GTP USB Support chip:
PIC C:
16C65a/b,16C66,16C67,16C620/a,16C621/a,16C622/a,16CE623,16CE624,16CE625, 16C71,16C72,16C72a,16C73,16C73a/b,16C74,16C74a/b,16C76,16C77,16C710,16C711, 16C712,16C716,16C745,16C765,16C773,16C774,16C923,16C924,16C925,16C926,

PIC F:
10F200,10F202,10F204,10F206, 12F629,12F635,12F675,12F683, 16F627,16F627a,16F628,16F628a,16F630,16F636,16F639,16F648a,16F676,16F684, 16F688,16F73,16F74,16F76,16F77,16F716,16F737,16F747,16F767,16F777,16F83, 16F84,16F84a,16F87,16F88,16F818,16F819,16F870,16F871,16F872,16F873,16F873a, 16F874,16F874a,16F876,16F876a,16F877,16F877a,

18F2410,18F2420,18F2455,18F2480,18F2510,18F2515,18F2520,18F2525,18F2550, 18F2580,18F2585,18F2610,18F2620,18F2680,18F4410,18F4420,18F4455,18F4480, 18F4510,18F4515,18F4520,18F4525,18F4550,18F4580,18F4585,18F4610,18F4620, 18F4680,

18F18F242-2439,18F248,18F252-2539,18F258,18F442-4439,18F448,18F452-4539, 18F458,18F1220,18F1320,18F2220,18F2320,18F4220,18F4320,18F2331,18F2431, 18F4331,18F4431,18F6520,18F6620,18F6720,18F8520,18F8620,18F8720,

dsPIC:
30F2010,30F2011,30F2012,30F3010,30F3011,30F3012,30F3013,30F3014,30F4011, 30F4012,30F4013,30F5011,30F5013,30F5015,30F6010,30F6011,30F6011a,30F6012, 30F6012a,30F6013,30F6013a,30F6014,30F6014a
Eeprom:
24C01,24C02,24C04,24C08,24C16,24C32,24C64,24C128,24C256,24C512

Đặc trưng: .Giao tiếp USB thực hiện bằng phần cứng
Tự động dò tìm mạch nap (auto connect).
Tự động xác định chip (auto detect chip).
Tự động xoá chíp (Erase) .
Tựđộng kiểm tra lỗi sau khi nạp (Verify)
Hỗ trợ khoá bộ nhớ chương trình (lock code) để chống sao chép firmware
Định dạng file: Intel 8 bit HEX
[Image: arrow.png] Phần mềm:


[Image: WINPIC800355g.JPG]
[Image: top.png][Image: bottom.png]


[Image: layout.png]


[Image: mirror.png]


[Image: schematic.png]

Tải sơ đồ nguyên lý + layout + ảnh
Tải Driver cho mạch
Tải Chương trình hỗ trợ nạp
Nguồn sưu tầm
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách