Diễn đàn kỹ thuật điện tử
Tìm tài liệu - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn kỹ thuật điện tử (http://electronicctu.net)
+-- Diễn đàn: Điều Khiển Tự Động Hóa (http://electronicctu.net/Forum-Dieu-Khien-Tu-Dong-Hoa.html)
+--- Diễn đàn: Cảm biến – Đo lường – Điều khiển - Công nghệ xử lý ảnh (http://electronicctu.net/Forum-Cam-bien-%E2%80%93-Do-luong-%E2%80%93-Dieu-khien-%09Cong-nghe-xu-ly-anh.html)
+--- Chủ đề: Tìm tài liệu (/Thread-Tim-tai-lieu.html)Tìm tài liệu - vantam2020bui - 05-11-2018

Em đang làm mô hình cửa tự động dùng cảm biến! Ai biết mạch tự đảo chiều động cơ khi gặp vật cản chỉ em với! Em cảm ơn ạ!


RE: Tìm tài liệu - gincutevippro - 06-11-2018

bạn phải nêu ra ý tưởng, các cảm biến sử dụng thì may ra có người hướng dẫn.