Diễn đàn kỹ thuật điện tử
Dao động thạch anh - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn kỹ thuật điện tử (http://electronicctu.net)
+-- Diễn đàn: Cơ Sở Ngành Điện Tử (http://electronicctu.net/Forum-Co-So-Nganh-Dien-Tu.html)
+--- Diễn đàn: Kỹ thuật xung - Xử lý tín hiệu số (http://electronicctu.net/Forum-Ky-thuat-xung-Xu-ly-tin-hieu-so.html)
+--- Chủ đề: Dao động thạch anh (/Thread-Dao-dong-thach-anh.html)Dao động thạch anh - gincutevippro - 30-10-2018

Mình đang làm một mạch dao động thạch anh. Nhưng không hiểu tại sao khi test thực tế thì nó không có dao động. Cần sự giúp đỡ của mọi người!!!