Diễn đàn kỹ thuật điện tử
Góc nhờ vả - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn kỹ thuật điện tử (http://electronicctu.net)
+-- Diễn đàn: Thông Tin Chung Của Diễn Đàn (http://electronicctu.net/Forum-Thong-Tin-Chung-Cua-Dien-Dan.html)
+--- Diễn đàn: Đề xuất ý tưởng – Giải đáp thắc mắc (http://electronicctu.net/Forum-De-xuat-y-tuong-%E2%80%93-Giai-dap-thac-mac.html)
+--- Chủ đề: Góc nhờ vả (/Thread-Goc-nho-va.html)Góc nhờ vả - loinguyen1232 - 27-09-2018

Có ai đã từng làm oscilloscope bằng Adruino không ạ..Cho mình xin ý kiến với ạ 
Hiện tại mình đan làm bài tập mong các anh chị giúp đỡ