Diễn đàn kỹ thuật điện tử
Hệ thống viễn thông - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn kỹ thuật điện tử (http://electronicctu.net)
+-- Diễn đàn: Học tập - Nghiên cứu - Đồ án - Đề tài - Dự án - Phần mềm (http://electronicctu.net/Forum-Hoc-tap-Nghien-cuu-Do-an-De-tai-Du-an-Phan-mem.html)
+--- Diễn đàn: Luận văn - dự án - đề tài nghiên cứu (http://electronicctu.net/Forum-Luan-van-du-an-de-tai-nghien-cuu.html)
+---- Diễn đàn: Viễn thông (http://electronicctu.net/Forum-Vien-thong--110.html)
+---- Chủ đề: Hệ thống viễn thông (/Thread-He-thong-vien-thong.html)Hệ thống viễn thông - Tu28031996 - 07-06-2018

Em cần câu trả lời 2 câu hỏi nè để thi cuối kì mà em search trên mạng tiếng anh lẫn tiếng việt mà không thấy. Mọi người giúp em với
- tín hiệu phân giải là gì?
- trình bày mạng thông tin di động. 

Em cảm ơn mọi người nhiều.♥️♥️♥️?