Diễn đàn kỹ thuật điện tử
Library Orcad 9.2 - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn kỹ thuật điện tử (http://electronicctu.net)
+-- Diễn đàn: Kỹ Thuật Máy Tính (http://electronicctu.net/Forum-Ky-Thuat-May-Tinh--157.html)
+--- Diễn đàn: Phần mềm ứng dụng (http://electronicctu.net/Forum-Phan-mem-ung-dung.html)
+--- Chủ đề: Library Orcad 9.2 (/Thread-Library-Orcad-9-2.html)Library Orcad 9.2 - dammebattan - 22-05-2018

Xin chào các bác!
 Số là em đang thiết kế mạch với orad 9.2 mà không có thư viện ic ổn áp 78xx, bác nào có thư viện loại này cho em xin với. Xin cãm ơn!