Diễn đàn kỹ thuật điện tử
tìm hiểu linh kiện - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn kỹ thuật điện tử (http://electronicctu.net)
+-- Diễn đàn: Cơ Sở Ngành Điện Tử (http://electronicctu.net/Forum-Co-So-Nganh-Dien-Tu.html)
+--- Diễn đàn: Linh kiện điện tử (http://electronicctu.net/Forum-Linh-kien-dien-tu.html)
+--- Chủ đề: tìm hiểu linh kiện (/Thread-tim-hieu-linh-kien.html)tìm hiểu linh kiện - phungthiluyen - 16-11-2017

có ai biết cách nạp chương trình cho ic 28c64  hiển thị trên led đơn k ạ