Diễn đàn kỹ thuật điện tử
Anh em trợ giúp đấu mạch điện: không gây đoản mạch - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn kỹ thuật điện tử (http://electronicctu.net)
+-- Diễn đàn: Điện Tử - Viễn Thông (http://electronicctu.net/Forum-Dien-Tu-Vien-Thong.html)
+--- Diễn đàn: Hỗ trợ - Giải đáp (http://electronicctu.net/Forum-Ho-tro-Giai-dap.html)
+--- Chủ đề: Anh em trợ giúp đấu mạch điện: không gây đoản mạch (/Thread-Anh-em-tro-giup-dau-mach-dien-khong-gay-doan-mach.html)Anh em trợ giúp đấu mạch điện: không gây đoản mạch - xukameomeo - 19-10-2017

Mình đang mày mò chế con xe tải điều khiển bằng bìa cát tông cho con, Mình dùng một động cơ giảm tốc, nối dây vào tay cầm điều khiển, tay cầm mình dùng 2 cục pin, 2 công tắc, một cái tiến một cái lùi, 
vấn đề là 2 công tắc ko đc ON cùng một lúc, sẽ gây đoản mạch, vậy anh em xem giúp tớ xem có cách mắc nào khác không, hoặc dùng cái gì để con chơi ON 2 công tắc 1 lúc không gây đoản mạch pin, gây nguy hiểm![Image: 21[1].gif]
Cách mắc như trong Video ạ!