Diễn đàn kỹ thuật điện tử

Phiên bản đầy đủ: Thư viện linh kiện MCU MSP430 của TI ( EAGLE )
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Mình gửi các bạn thư viện linh kiện khá đầy đủ của dòng MSP430 được hổ trợ như: C11X1, C41, CC430F61, F11x1A, cho đến dòng F6. Hỗ kiểu chân gầm(PVQFN), PDIP....

You are not allowed to view links. Register or Login to view.

Sau khi down về giải nén ra các bạn copy thư viện vào thư mục cài đặt phần mềm như của mình: C:\Program Files\EAGLE-6.0.0\lbr