Diễn đàn kỹ thuật điện tử

Phiên bản đầy đủ: Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Nội dung gồm 2 phần:
+ Phần I. Đo lường đại lượng điện và thiết bị đo
+ Phần II. Thiết bị cảm biến và ứng dụng

Phần 1
Chương I. Khái niệm cơ bản về đo lường
1-1. Khái niệm chung về đo lường và thiết bị đo
1-2. Đơn vị đo chuẩn và mẫu
1-3. Cấu trúc cơ bản của dụng cụ đo
1-4. Các đặt tính cơ bản của dụng cụ đo
Chương II. Các cơ cấu chỉ thị
2-1. Cơ cấu chỉ thị của dụng cụ đo tương tự
2-2. chỉ thị số
Chương III. Đo điện áp và dòng điện
3-1. Amp
3-2. Volt
Chương 4. Đo thông số mạch điện
4-1. Đo điện trở
4-2. Cầu xoay chiều
4-3. Đo điện dung và góc tổn hao tụ điện
4-4. Cầu đo điện cảm và hệ số phẩm chất cuộn dây
4-5. Cầu đo R-L-C
Chương V. Công suất và điện năng
5-1. Khái niệm chung
5-2. Đo công suất trong mạch một pha
5-3. Đo công suất tải 3 pha
5-4. Đo công suất phản kháng
5-5. Đo công suất trong mạch điện cao áp
5-6. W nhiệt điện

Phần 2.

Link tham khảo:You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Nguồn: Nguyễn Văn hòa