Diễn đàn kỹ thuật điện tử

Phiên bản đầy đủ: [Video]mạch đèn giao thông dùng msp430g2553
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
mạch đèn giao thông dùng msp430g2553


Mình muốn thực hiện mạch này bạn có thể giúp đỡ ko?
Dùng những linh kiện nào, nếu có thể gửi mình nguyên lý hay mô phỏng ko?
mail: nguthiteo@gmail.com
e đang muốn làm mạch này mong được anh giúp đõ