Diễn đàn kỹ thuật điện tử

Phiên bản đầy đủ: [Video]Test giao tiếp Vi điều khiển PIC với tay game PS2
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
PIC giao tiếp với tay game PS2 hiển thị các thông số lên LCD và led đơn.

video demo: