Diễn đàn kỹ thuật điện tử

Phiên bản đầy đủ: [Video]Test mạch thu phát hồng ngoại 10 kênh
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Test mạch thu phát hồng ngoại 10 kênh
mạch thu phát hồng ngoại 10 kênh dùng PT2248 và PT2249.
chi tiết xem tại: You are not allowed to view links. Register or Login to view.


Video demo: