Diễn đàn kỹ thuật điện tử

Phiên bản đầy đủ: [Video]Đồng hồ MSP430 tiết kiệm năng lượng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Đây là đồng hồ MSP430 tiết kiệm năng lượng, là sản phẩm thương mại của diễn đàn. Mọi chi tiết xem thêm tại:
You are not allowed to view links. Register or Login to view.

Video test: