Diễn đàn kỹ thuật điện tử

Phiên bản đầy đủ: Phần mềm mô phỏng setup win XP
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Window XP Setup Simulator - phần mềm giả lập công việc cài đặt
Windows XP để cài vào máy và thử cài Windows XP như thật mà không sợ
hỏng dữ liệu trên máy.


Dành cho những bạn lần đầu tập setup win.


[Image: 1.jpg] Chúc các bạn thành công
Link downloadYou are not allowed to view links. Register or Login to view.