Diễn đàn kỹ thuật điện tử

Phiên bản đầy đủ: Tìm tài liệu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Em đang làm mô hình cửa tự động dùng cảm biến! Ai biết mạch tự đảo chiều động cơ khi gặp vật cản chỉ em với! Em cảm ơn ạ!
bạn phải nêu ra ý tưởng, các cảm biến sử dụng thì may ra có người hướng dẫn.