Diễn đàn kỹ thuật điện tử

Phiên bản đầy đủ: Dao động thạch anh
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Mình đang làm một mạch dao động thạch anh. Nhưng không hiểu tại sao khi test thực tế thì nó không có dao động. Cần sự giúp đỡ của mọi người!!!