Diễn đàn kỹ thuật điện tử

Phiên bản đầy đủ: Góc nhờ vả
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Có ai đã từng làm oscilloscope bằng Adruino không ạ..Cho mình xin ý kiến với ạ 
Hiện tại mình đan làm bài tập mong các anh chị giúp đỡ