Diễn đàn kỹ thuật điện tử

Phiên bản đầy đủ: Mạch khuếch đại thuật toán.
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Mọi người cho e hỏi ạ:
    Để bộ khuếch đại thuật toán khuếch đại tuyến tính thì trong các bộ KĐ dùng KĐTT phải sử dụng hồi tiếp gì? Tại sao?Mọi người giúp e vói ạ. e gần thi rồi. Cảm ơn mọi người nhiều.
Hồi tiếp âm vì nếu hồi tiếp dương sẽ chỉ càng làm mạnh thêm tín hiệu ở đầu ra, kết quả là không tuyến tính được.