Diễn đàn kỹ thuật điện tử

Phiên bản đầy đủ: Library Orcad 9.2
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Xin chào các bác!
 Số là em đang thiết kế mạch với orad 9.2 mà không có thư viện ic ổn áp 78xx, bác nào có thư viện loại này cho em xin với. Xin cãm ơn!