Diễn đàn kỹ thuật điện tử

Phiên bản đầy đủ: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Hệ thống thông tin của một tổ chức là tập hợp các phương
tiện, nhân lực, thông tin và phương pháp xử lý tin nhằm cung cấp các thông tin
cho quá trình ra quyết định đúng thời hạn và đủ độ tin cậy.

Tài liệu này sẽ hướng dẫn chúng ta các bước phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin:

1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HTTT
2. NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CỦA HTTT
3. MÔ HÌNH QUAN NIỆM CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN
4. MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA HTTT
5. MỨC VẬT LÝ CỦA HTTT

Các bạn download tài liệu tham khảo đầy đủ tại đây: You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Pass: electronicctu.net