Diễn đàn kỹ thuật điện tử

Phiên bản đầy đủ: mach da hai don on
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
cach tinh dien tro Rb1 va Rk
bạn gửi sơ đồ lên để mọi người có thể giúp chứ hỏi vậy sao mọi người giúp được??