Diễn đàn kỹ thuật điện tử

Phiên bản đầy đủ: tìm hiểu linh kiện
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
có ai biết cách nạp chương trình cho ic 28c64  hiển thị trên led đơn k ạ