Diễn đàn kỹ thuật điện tử

Phiên bản đầy đủ: thiết kế máy tính bỏ túi dùng FPGA verlog
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
m.n cho em xin sơ đồ mạch chia vs code mạch chia vs ạ .em làm hoài k ra ạ