Diễn đàn kỹ thuật điện tử

Phiên bản đầy đủ: [Video] Test truyền dữ liệu qua module Bluetooth RN42 với phần mềm trên android
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Đây là video test việc truyền nhận dữ liệu từ module bluetooth RN42 với phần mềm trên hệ điều hành android. Phía module bluetooth RN42 được nói với cổng com máy tính để hiển thị dữ liệu truyền nhận lên phần mềm X-CTU trên máy tính.