Diễn đàn kỹ thuật điện tử

Phiên bản đầy đủ: Cơ bản về vi điều khiển msp430
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.

Cơ bản về vi điều khiển msp430

Trang: 1 2 3

Chủ đề

 1. Phần cứng giao tiếp I2C giữa MSP430 và DS1307 (12 Trả lời)
 2. Hướng dẫn lập trình cho msp430 bằng IAR (9 Trả lời)
 3. Mô phỏng MSP430F2112 giao tiếp UART (11 Trả lời)
 4. [Help] Hiển Thị Nhiệt Độ Lên Led 7 Đoạn. (0 Trả lời)
 5. KHÓA NẠP VÀ ĐỌC CHƯƠNG TRÌNH TRÊN MSP430 DÙNG CHUẨN NẠP JTAG (0 Trả lời)
 6. Mở rộng phần cứng msp430 giao tiếp LCD 16 x 2 (1 Trả lời)
 7. [help] giao tiếp 2 led 7 đoạn với 74hc595 (0 Trả lời)
 8. [Help] code 4bit lcd 1602 voi msp430g2211 (1 Trả lời)
 9. [Help] tạo giao động ngoại bằng thạch anh (3 Trả lời)
 10. Tài liệu tiếng Việt về MSP430 (29 Trả lời)
 11. 3D LED(8x8x8 ) cube với msp430. (5 Trả lời)
 12. Chuẩn giao tiếp I2C và chip thời gian thực DS1307 (1 Trả lời)
 13. Sử dụng IAR và cách tạo file hex (8 Trả lời)
 14. Không mất dữ liệu khi ngắt nguồn MSP430? (2 Trả lời)
 15. Giao tiếp mạch dùng pin (không dùng cổng USB) với LCD 16x2 (9 Trả lời)
 16. LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN DAO ĐỘNG TRUY XUẤT IO (6 Trả lời)
 17. Cơ sở lý thuyết MSP430 bằng tiếng Việt (11 Trả lời)
 18. Led 3D 5x5x5 (15 Trả lời)
 19. Thắc mắc về led cube 3x3x3 (7 Trả lời)
 20. Giao tiếp LED 7 đoạn với MSP430 (8 Trả lời)
 21. Khảo sát MSP430 (14 Trả lời)
 22. Giao Tiếp LCD ! (4 Trả lời)
 23. kit launchpad không giới hạn số lượng chip nạp (2 Trả lời)
 24. uart msp430 (3 Trả lời)
 25. Hướng dẫn sử dụng Kit LaunchPad (4 Trả lời)
Trang: 1 2 3