Đánh giá chủ đề:
  • 80 Vote(s) - Trung bình 2.84
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tự làm mạch nạp JDM
Bài viết: #1

You are not allowed to view links. Register or Login to view.


Tính năng :
JDM là một mạch nạp hỗ trợ người lập trình nạp các loại chip PIC 8, 18, 28 và 40 chân. Mạch nạp này không cần nguồn cung cấp từ bên ngoài,,, tất cả chỉ cần là thông qua cổng RS232

Phần mềm hỗ trợ:
Để nạp được các loại chip PIC thì cần có một chương trình hỗ trợ cho việc nạp...ở đây chúng ta có thể sử dụng chương trìnhYou are not allowed to view links. Register or Login to view.(nạp được các họ: 12Cxx, 16Cxxx, 16Fxx, 16F87x, 18Fxxx, 16F7x, 24Cxx, 93Cxx, 90Sxxx, 59Cxx, 89Cx051, 89S53, 250x0, PIC, AVR , 80C5) do tác giả Bonny Gijzen viết hoặc là bạn cũng có thể sử dụng chương trình You are not allowed to view links. Register or Login to view. để nạp. Nó hỗ trợ:

Trích dẫn:PIC10F:
PIC10F200, PIC10F202, PIC10F204, PIC10F206, PIC10F220, PIC10F222
PIC12F:
PIC12F508, PIC12F509, PIC12F510, PIC12F609, PIC12F615, PIC12F617, PIC12F629, PIC12F635, PIC12F675, PIC12F683, PIC12HV609, PIC12HV615
PIC16F:
PIC16F610, PIC16F616, PIC16F627, PIC16F627A, PIC16F628, PIC16F628A, PIC16F630, PIC16F631, PIC16F636, PIC16F639, PIC16F648A, PIC16F676, PIC16F677, PIC16F684, PIC16F685, PIC16F687, PIC16F688, PIC16F689, PIC16F690, PIC16F716, PIC16F73, PIC16F737, PIC16F74, PIC16F747, PIC16F76, PIC16F767, PIC16F77, PIC16F777, PIC16F818, PIC16F819, PIC16F84A, PIC16F87, PIC16F870, PIC16F871, PIC16F872, PIC16F873, PIC16F873A, PIC16F874, PIC16F874A, PIC16F876, PIC16F876A, PIC16F877, PIC16F877A, PIC16F88, PIC16F882, PIC16F883, PIC16F884, PIC16F886, PIC16F887, PIC16F913, PIC16F914, PIC16F916, PIC16F917, PIC16F946, PIC16HV610, PIC16HV616
PIC18F:
PIC18F1220, PIC18F1320, PIC18F2220, PIC18F2221, PIC18F2320, PIC18F2321, PIC18F2331, PIC18F2410, PIC18F242, PIC18F2420, PIC18F2423, PIC18F2431, PIC18F2450, PIC18F2455, PIC18F2458, PIC18F248, PIC18F2480, PIC18F2510, PIC18F2515, PIC18F252, PIC18F2520, PIC18F2523, PIC18F2525, PIC18F2550, PIC18F2553, PIC18F258, PIC18F2580, PIC18F2585, PIC18F2610, PIC18F2620, PIC18F2680, PIC18F2682, PIC18F2685, PIC18F4220, PIC18F4221, PIC18F4320, PIC18F4321, PIC18F4331, PIC18F4410, PIC18F442, PIC18F4420, PIC18F4423, PIC18F4431, PIC18F4450, PIC18F4455, PIC18F4458, PIC18F448, PIC18F4480, PIC18F4510, PIC18F4515, PIC18F452, PIC18F4520, PIC18F4523, PIC18F4525, PIC18F4550, PIC18F4553, PIC18F458, PIC18F4580, PIC18F4585, PIC18F4610, PIC18F4620, PIC18F4680, PIC18F4682, PIC18F4685, PIC18F6520, PIC18F6527, PIC18F6585, PIC18F6680, PIC18F8585, PIC18F8680, PIC18F6620, PIC18F6622, PIC18F6627, PIC18F6628, PIC18F6720, PIC18F6722, PIC18F6723, PIC18F8520, PIC18F8527, PIC18F8620, PIC18F8622, PIC18F8627, PIC18F8628, PIC18F8720, PIC18F8722, PIC18F8723
dsPIC30F:
dsPIC30F2010, dsPIC30F2011, dsPIC30F2012, dsPIC30F3010, dsPIC30F3011, dsPIC30F3012, dsPIC30F3013, dsPIC30F3014, dsPIC30F4011, dsPIC30F4012, dsPIC30F4013, dsPIC30F5011, dsPIC30F5013, dsPIC30F5015, dsPIC30F5016, dsPIC30F6010, dsPIC30F6010A, dsPIC30F6011, dsPIC30F6011A, dsPIC30F6012, dsPIC30F6012A, dsPIC30F6013, dsPIC30F6013A, dsPIC30F6014, dsPIC30F6014A, dsPIC30F6015
Các bạn có thể tải You are not allowed to view links. Register or Login to view. về đọc thêm:
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Nguồn You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách