Đánh giá chủ đề:
  • 5 Vote(s) - Trung bình 3.2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
TỰ HỌC LẬP TRÌNH ARDUINO
Bài viết: #1
Lightbulb 
TỰ HỌC LẬP TRÌNH ARDUINO
LẬP TRÌNH ARDUINO - BÀI 1 ĐIỀU KHIỂN LED SÁNG TẮT 
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
https://www.youtube.com/watch?v=roFEem117Ok&index=5&list=PLg9XJ0RMPPzpg7ceRT-4_EQtbL1GZqQa9&t=1030s
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
Trả lời
Bài viết: #2
TỰ HỌC LẬP TRÌNH ARDUINO
BÀI 2 ĐIỀU KHIỂN CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN QUA GIAO TIẾP MÁY TÍNH
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
https://www.youtube.com/watch?v=F29PD2YF...tbL1GZqQa9
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
Trả lời
Bài viết: #3
TỰ HỌC LẬP TRÌNH ARDUINO
BÀI 3 - ĐIỀU KHIỂN LED SÁNG DẦN
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
https://www.youtube.com/watch?v=YHEIyvmI...tbL1GZqQa9
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
Trả lời
Bài viết: #4
TỰ HỌC LẬP TRÌNH ARDUINO
BÀI 4 - ĐIỀU KHIỂN LED SÁNG ĐUỔI
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
https://www.youtube.com/watch?v=cbCgwEn5...a9&index=2
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
Trả lời
Bài viết: #5
TỰ HỌC LẬP TRÌNH ARDUINO
BÀI 5 - ĐIỀU KHIỂN LED SÁNG DỒN
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
https://www.youtube.com/watch?v=5-1tmoVi...a9&index=1
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
Trả lời
Bài viết: #6
TỰ HỌC LẬP TRÌNH ARDUINO
BÀI 6 - GIAO TIẾP VỚI NÚT NHẤN
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
https://www.youtube.com/watch?v=y7W2RUnJ...a9&index=1
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
Trả lời
Bài viết: #7
TỰ HỌC LẬP TRÌNH ARDUINO
BÀI 7 - ĐẾM 1 SỐ TRÊN LED 7 ĐOẠN NGÕ VÀO MÃ BCD
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
https://www.youtube.com/watch?v=wbMizyzN...5s&index=1
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
Trả lời
Bài viết: #8
TỰ HỌC LẬP TRÌNH ARDUINO
BÀI 8 - ĐẾM 2 SỐ TRÊN LED 7 ĐOẠN NGÕ VÀO MÃ BCD
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
https://www.youtube.com/watch?v=pfwmdVmo...qQa9&t=25s
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
Trả lời
Bài viết: #9
TỰ HỌC LẬP TRÌNH ARDUINO
BÀI 9 - GIAO TIẾP VỚI 1 LED 7 ĐOẠN DÙNG MÃ 7 ĐOẠN
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
https://www.youtube.com/watch?v=1i7QCv6p...a9&index=2
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
Trả lời
Bài viết: #10
TỰ HỌC LẬP TRÌNH ARDUINO
BÀI 10 - GIAO TIẾP VỚI 2 LED 7 ĐOẠN DÙNG MÃ 7 ĐOẠN
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
https://www.youtube.com/watch?v=pJBRU4lk...tbL1GZqQa9
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách