Đánh giá chủ đề:
  • 34 Vote(s) - Trung bình 2.35
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KHÓA NẠP VÀ ĐỌC CHƯƠNG TRÌNH TRÊN MSP430 DÙNG CHUẨN NẠP JTAG
Bài viết: #1
- Sử dụng mạch nạp Jtag MSP-FET430UIF để nạp chương trình xuống vi điều khiển.
- Cấu hình nạp Jtag trên mạch nạp Jtag MSP-FET430UIF và phần mềm IAR Embedded Workbench.
+ Chọn Project => Options => FET Debugger
+ Tại Debug protocol chọn Manual Selection, chọn tiếp 4-Wire JTAG => OK
- Nạp chương trình và khóa
+ Chọn Project => Download and Debug nạp chương trình xuống vi điều khiển trên phần mềm IAR Embedded
Workbench, ta không bấm Go, ở giai đoạn này ta chọn tag Emulator.
+ Chọn tiếp Secure - Blown JTAG Fuse.
+ Khi đó một Window box Secure - Blow Jtag Fuse (The device will be locked permanently) => Bấm OK và chờ đến
khi chương trình thông báo lock MSP430 xong.
- Cấu hình chân nạp cho MSP430 theo chuẩn nạp Jtag.

   

Sơ đồ chân bus nạp JTAG
- Kết nối chân nạp giữa bus nạp Jtag với vi điều khiển MSP430 trên Launchpad Kit
BUS JTAG  --------------  MSP430 LAUNCHPAD
PIN 1. TDO     --------------  PIN 15 (P1.7)
PIN 2. VCC in  --------------  PIN 1. VCC
PIN 3. TDI      --------------  PIN 14 (P1.6)
PIN 5. TMS     --------------  PIN 7 (P1.5)
PIN 7. TCK     --------------  PIN 6 (P1.4)
PIN 8. TEST   --------------  PIN 17 TEST
PIN 9. GND    --------------  PIN 20. GND
PIN 11. RST   --------------  PIN 16. RST

Nguồn: electronicctu.net
website: www.eplusi.net
Phone: 0907 042 549
Mail: info@eplusi.net
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách