Đánh giá chủ đề:
  • 68 Vote(s) - Trung bình 3.19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN
Bài viết: #1


MỤC LỤC
1 NHẬP MÔN 5
1.1 Phạm vi đề cập 5
1.2 Nội dung chương trình 5
1.3 Yêu cầu kiến thức cơ sở 5
1.4 Tổng quan các giải pháp điều khiển 6
1.4.1 Đặc trưng các lĩnh vực ứng dụng điều khiển 6
1.4.2 Các hệ thống điều khiển công nghiệp 6
2 CẤU TRÚC CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT 8
2.1 Cấu trúc và các thành phần cơ bản 8
2.2 Mô hình phân cấp 9
2.2.1 Cấp chấp hành 10
2.2.2 Cấp điều khiển 10
2.2.3 Cấp điều khiển giám sát 10
2.3 Cấu trúc điều khiển 11
2.3.1 Điều khiển tập trung 11
2.3.2 Điều khiển tập trung với vào/ra phân tán 12
2.3.3 Điều khiển phân tán 12
2.3.4 Điều khiển phân tán với vào/ra phân tán 13
3 CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT HỆ ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN 15
3.1 Cấu hình cơ bản 15
3.1.1 Trạm điều khiển cục bộ 15
3.1.2 Bus trường và các trạm vào/ra từ xa 17


3.1.3 Trạm vận hành 18
3.1.4 Trạm kỹ thuật và các công cụ phát triển 19
3.1.5 Bus hệ thống 20
3.2 Phân loại các hệ DCS 21
3.2.1 Các hệ DCS truyền thống 21
3.2.2 Các hệ DCS trên nền PLC 22
3.2.3 Các hệ DCS trên nền PC 25
3.3 Các vấn đề kỹ thuật 26
4 XỬ LÝ THỜI GIAN THỰC VÀ XỬ LÝ PHÂN TÁN 27
4.1 Một số khái niệm cơ bản 27
4.1.1 Hệ thống thời gian thực 27
4.1.2 Xử lý thời gian thực 27
4.1.3 Hệ điều hành thời gian thực 28
4.1.4 Xử lý phân tán 29
4.2 Các kiến trúc xử lý phân tán 30
4.3 Cơ chế giao tiếp 31
4.4 Đồng bộ hóa trong xử lý phân tán 32

4.4.1 Đồng bộ hóa các tín hiệu vào/ra 32
4.4.2 Đồng bộ hóa thời gian 32
5 CÔNG NGHỆ ĐỐI TƯỢNG TRONG ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN 33
5.1 Lập trình hướng đối tượng 33
5.2 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng 33
5.2.1 Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML 34
5.2.2 Mẫu thiết kế 35
5.2.3 Phần mềm khung 35
5.3 Phần mềm thành phần 36
5.4 Đối tượng phân tán 37
6 KIẾN TRÚC ĐỐI TƯỢNG PHÂN TÁN 38
6.1 Yêu cầu chung 38
6.2 Các mẫu thiết kế 38
6.3 Giới thiệu chuẩn CORBA 39
6.4 Giới thiệu chuẩn COM/DCOM 40
6.4.1 Giao diện 41
6.4.2 Đối tượng COM 41
6.4.3 Giao tiếp giữa client và object 44
6.4.4 Ngôn ngữ mô tả giao diện 46
6.4.5 Mô hình đối tượng thành phần phân tán DCOM 46

7 CÁC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN 48
7.1 IEC-61131 48
7.1.1 Mô hình phần mềm 48
7.1.2 Mô hình giao tiếp 49
7.2 IEC-61499 51
7.2.1 Mô hình hệ thống 51
7.2.2 Mô hình thiết bị 52
7.2.3 Mô hình tài nguyên 52
7.2.4 Mô hình ứng dụng 53
7.2.5 Mô hình khối chức năng 54
7.2.6 Mô hình phân tán 56
7.2.7 Mô hình quản lý 56
7.2.8 Mô hình trạng thái hoạt động 56
8 MỘT SỐ CHUẨN GIAO TIẾP CÔNG NGHIỆP 58
8.1 MMS 58
8.2 IEC-61131-5 60
8.2.1 Mô hình giao tiếp mạng 60
8.2.2 Dịch vụ giao tiếp 61
8.2.3 Các khối chức năng giao tiếp 62
8.3 OPC 63
8.3.1 Tổng quan về kiến trúc OPC 63

8.3.2 OPC Custom Interfaces 65
8.3.3 OPC Automation Interface 66
8.4 Ngôn ngữ đánh dấu khả mở XML 67
8.4.1 Giới thiệu chung 67
8.4.2 Ứng dụng XML trong phần mềm khung iPC 68
9 MÔ TẢ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN 70
9.1 Các phương pháp mô tả đồ họa 70
9.2 Lưu đồ P&ID 71
9.2.1 Chuẩn ISA S5.1 71
9.2.2 Chuẩn ISA S5.3 75
9.3 Mô hình hóa hướng đối tượng 77
10 LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN 78
10.1 Lập trình theo chuẩn IEC 61131-3 78
10.1.1 Kiểu dữ liệu 79
10.1.2 Tổ chức chương trình 81
10.1.3 Ngôn ngữ FBD 83
10.1.4 Ngôn ngữ ST 84
10.1.5 Ngôn ngữ SFC 85
10.2 Lập trình với ngôn ngữ bậc cao 85
11 CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT 87
11.1 Giới thiệu chung về các hệ điều khiển giám sát 87
11.1.1 Các thành phần chức năng cơ bản 88

11.1.2 Công cụ phần mềm SCADA/HMI 89
11.2 Xây dựng cấu trúc hệ thống 91
11.3 Thiết kế giao diện người-máy 92
11.3.1 Yêu cầu chung 92
11.3.2 Các phương pháp giao tiếp người-máy 92
11.3.3 Thiết kế cấu trúc màn hình 92
11.3.4 Các nguyên tắc thiết kế 93
12 TÍNH SẴN SÀNG VÀ ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC HỆ ĐKPT 94
12.1 Đặt vấn đề 94
12.2 Cơ chế dự phòng 94
12.3 Cơ chế an toàn 95
12.4 Cơ chế khởi động lại sau sự cố 95
12.5 Bảo mật 95
12.6 Bảo trì 95
13 ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN 97
13.1 Đánh giá và lựa chọn các sản phẩm DCS tích hợp trọn vẹn 97
13.1.1 Phạm vi chức năng 97
13.1.2 Cấu trúc hệ thống và các thiết bị thành phần 97
13.1.3 Tính năng mở 97


4
13.1.4 Phát triển hệ thống 97
13.1.5 Độ tin cậy và tính sẵn sàng 98
13.1.6 Giá thành, chi phí 98
13.2 So sánh giải pháp DCS tích hợp trọn vẹn với các giải pháp khác 98
14 GIỚI THIỆU MỘT SỐ HỆ ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN TIÊU BIỂU 100
14.1 PCS7 của Siemens 100
14.2 PlantScape của Honeywell 100
14.3 DeltaV của Fisher Rosermount 100
14.4 Centum CS1000/CS3000 của Yokogawa 100
14.5 AdvantOCS của ABB 100
15 MỘT SỐ HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG 101
15.1 Trí tuệ nhân tạo phân tán 101
15.2 Điều khiển và giám sát các hệ thống giao thông 102
15.2.1 Đặt vấn đề 102
15.2.2 Mô hình hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông bằng công
nghệ Agent 102
15.3 Điều khiển và giám sát các hệ thống sản xuất và cung cấp điện 104
link: You are not allowed to view links. Register or Login to view.
link:
You are not allowed to view links. Register or Login to view.nguồn: sưu tầm
Trả lời
Bài viết: #2
em muốn mua nó ở đâu vậy a e ở bến tre e rất thích nó mà mà biết mua ở đâu
Trả lời
Bài viết: #3
cảm ơn bạn
You are not allowed to view links. Register or Login to view. chuyên cung cấp các dòng thiết bị đo kiểm điên, thiết bị viễn thông
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách