Đánh giá chủ đề:
  • 97 Vote(s) - Trung bình 2.71
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giao tiếp LED 7 đoạn với MSP430
Bài viết: #1
Đây là chương trình giao tiếp với led7 đoạn với msp430, có kèm theo file mô phổng trên protues giúp các bạn dễ hình dung về vấn đề giúp chúng ta học nhanh hơn msp430.

[Image: 318201113549742.png]
Download tài liệu: You are not allowed to view links. Register or Login to view.
pass: diendanktdt.tk
Trả lời
Bài viết: #2
(31-08-2011, 02:10 PM)msp430 Đã viết: You are not allowed to view links. Register or Login to view.Đây là chương trình giao tiếp với led7 đoạn với msp430, có kèm theo file mô phổng trên protues giúp các bạn dễ hình dung về vấn đề giúp chúng ta học nhanh hơn msp430.

[Image: 318201113549742.png]
Download tài liệu: You are not allowed to view links. Register or Login to view.
pass: diendanktdt.tk
khong cho code ha bac. cam on bac nhe
Trả lời
Bài viết: #3
Code có kèm theo file đó bạn.
Trả lời
Bài viết: #4
các bạn cho mình xin giao tiếp giữa led 7 đoạn và AVR đi
cảm ơn các bạn
Trả lời
Bài viết: #5
PHP Code:
Chip type           ATmega16
 Program type        
Application
 Clock frequency     
12.000000 MHz
 Memory model        
Small
 External RAM size   
0
 Data Stack size     
256
 
**************************************************  ***/
 
 
#include <mega16.h>
 #include <delay.h>
 
 #define up PINA.0
 
 #define down PINA.1
 
 
 // Declare your global variables here
 
unsigned char dem=1;
 
 
void hien_thi (unsigned char x)
 {
         switch(
x)
         {
             
                 case 
0: { PORTC=0xC0; break; }  // So 0 
                 
case 1: { PORTC=0xF9; break; }  // So 1 
                 
case 2: { PORTC=0xA4; break; }  // So 2 
                 
case 3: { PORTC=0xB0; break; }  // So 3 
                 
case 4: { PORTC=0x99; break; }  // So 4 
                 
case 5: { PORTC=0x92; break; }  // So 5 
                 
case 6: { PORTC=0x82; break; }  // So 6 
                 
case 7: { PORTC=0xF8; break; }  // So 7 
                 
case 8: { PORTC=0x80; break; }  // So 8 
                 
case 9: { PORTC=0x90; break; }  // So 9       
         
}
 }
 
 
void ham_up(void)
 {
  if(
up)
       {
         
dem++;
         while(
up);
         
delay_ms(10);
       }
       
       
hien_thi(dem-1);
       if(
dem==10
       
dem=0;  
 }
 
 
void ham_down (void)
  {
 
 
  if(
down)
       {
         
dem--;
         while(
down);
         
delay_ms(10); 
       }  
       
       
hien_thi(dem);
       if(
dem==0)
       {
         
hien_thi(0);
         
dem=10;
       }
  }
 
void main(void)
 {
 
// Declare your local variables here
 
 
PORTA=0b00000111;
 
DDRA=0x00;
 
 
PORTC=0xff;
 
DDRC=0xFF;
 
 
 while (
1)
       {
       if(
up==0&&down==1)
       
ham_up();
       if(
up==1&&down==0);
       
ham_down();
       };
       
       
 } 
Trả lời
Bài viết: #6
sao không có code vậy bạn ơi.file dow về chỉ có mô phỏng và .hex thôi
thank
Trả lời
Bài viết: #7
code hien thị led 7 đoạn dễ mà,tự viết đi chứ sao cái j cũng xin hết thì sao tiến bộ lên được
Trả lời
Bài viết: #8
Đây là 1 cách viết cho 1 led 7 đoạn, bạn xem tham khảo, còn nhiều cách viết khác nữa, bạn tự tìm hiều và chọn 1 mình một cahcs riêng. trên diễn đàn cũng có nhiều bài viết nói về quét led 7 đoạn, bạn tìm và tham khảo thêm.

PHP Code:
#include  <msp430g2231.h>
void Delay(unsigned int nLoop);

  
unsigned char To7Seg(unsigned char nVal,unsigned char nPt);
void main(void)

  {

  
unsigned int j;
 
WDTCTL WDTPW WDTHOLD;                 // Stop watchdog timer

  
P1DIR |= 0xFF;                            // Set P1 to output direction
 
while(1)

  {

  for(
j=0;j<11;j++)

  {

  
P1OUT To7Seg(j,1);

  
Delay(50000); 

  }    
//for

  
}    //while

  
}

  
//******************************************************************************

  
void Delay(unsigned int nLoop)

  {

  while(
nLoop--);

  }

  
//******************************************************************************

  
unsigned char To7Seg(unsigned char nVal,unsigned char nPt)

  {

  
unsigned char nRet;

  

  switch(
nVal)

  {

  case 
0:

  
nRet 192;

  break;

  case 
1:

  
nRet 249;

  break; 

  case 
2:

  
nRet 164;

  break; 

  case 
3:

  
nRet 176;

  break; 

  case 
4:

  
nRet 153;

  break; 

  case 
5:

  
nRet 146;

  break; 

  case 
6:

  
nRet 130;

  break; 

  case 
7:

  
nRet 248;

  break;

  case 
8:

  
nRet 128;

  break; 

  case 
9:

  
nRet 144;

  break; 

  case 
10:

  
nRet 255;

  break; 

  }    
//switch

  

  
if(nPt)

  
nRet nRet 127;

  

  return(
nRet);

  } 
(07-07-2012, 06:37 PM)nguyenngoctuuct Đã viết: You are not allowed to view links. Register or Login to view.sao không có code vậy bạn ơi.file dow về chỉ có mô phỏng và .hex thôi
thank
Trả lời
Bài viết: #9
thank ban nhieu nha
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 2 Khách