Đánh giá chủ đề:
  • 35 Vote(s) - Trung bình 2.83
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cảm biến điện trở
Bài viết: #1
CHƯƠNG 1 CẢM BIẾN,VAI TRÒ VÀ TÍNH CHẤT.................................................. 2

1.1. Định nghĩa.......................................................................................... 2
1.2. Những đại lượngđược cảm biến chuyển đổi qua lại ..................................... 4
1.3. Những biểu thức cơ sở của cảm biến. ..................................................... 6
1.3.1. Đại lượng vào bất biến theo thời gian - Đặc tuyến tĩnh ............................ 6
1.3.2. Đại lượng vào biến đổi theo thời gian - đặc tuyến động ........................... 10
1.4. Những nguyên nhân chính gây sai số của cảm biến: .................................. 15
1.4.1 Tóm tắt những định nghĩa quan trọng về sai số ...................................... 15
1.4.2 Những nguyên nhân chính gây sai số và biện pháp khắc phục.................... 17
1.5. Những đặc trưng cơ sở của cảm biến...................................................... 28
1.6. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu đối với cảm biến. ............................ 33
Chương 2 cảm biến điện trở......................................................................... 35


2.1 Cảm biến điệnvà cảm biến điện trở.......................................................... 35
2.2 Cảm biến điện trở tiếp xúc..................................................................... 36
2.3. Cảm biến điện trở tiếp xúc trượt............................................................ 40
2.3.1 Nguyên lý cấu tạo............................................................................. 40
2.3.2. Những số liệu đặc trưng của cảm biến điện trở tiếp xúc trượt .................. 42
2.3.3. Những ưu nhược điểm của cảm biến điện trở tiếp xúc trượt...................... 47
2.3.4. Chiết áp tạo dạng hàm ..................................................................... 47
2.4. Cảm biến điện trở tiếp xúc thuỷ ngân..................................................... 56
2.4.1 Nguyên lý cấu tạo............................................................................ 56
2.4.2 . Các số liệu đặc trưng và ưu nhược điểm............................................. 58
2.4.3 Tạo đặc tuyến phi tuyến gần đúng ..................................................... 58
2.5. Cảm biến điện trở phụ thuộc áp suất .................................................... 59
2.5.1 Nguyên lý cấu tạo, hoạt động ........................................................... 59
2.5.2 Cảm biến điện trở quá độ................................................................... 59
2.5.3 Cảm biến điện trở áp điện.................................................................. 62
Link tham khảo: You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login to view.
sdt:01665.217.473
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách